W związku z konkursem zorganizowanym przed świętami, którego celem było:
1. Pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi.
2. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
Jury po “burzliwych” naradach i konsultacjach wyłoniło zwycięzców.
 
MIEJSCE I
Ewa Śmigielska klasa 2d
 
MIEJSCE II
Gabriela Piechowiak klasa 1b
 
MIEJSCE III
Krzysztof Lubarski klasa 1b
 
WYRÓŻNIENIA:
Maria Zarębska klasa 2a
Karolina Zarębska klasa 2a
Emilia Grządzielewska klasa 1b
Jakub Radzikowski klasa 1a
Natalia Rakowicz klasa 1b
Milena Rurek klasa 1a
Nikodem Bączyk klasa 1c
Oliwia Rybarczyk klasa 2d
Aleksandra Bartkowiak klasa 1a
Jakub Jakubowski klasa 2c
Mariusz Zawadowicz klasa 1a
Agata Klonowska klasa 3b
Dorota Łabuś klasa 1a
Helena Zapisek klasa 2a
Zofia Łabuś klasa 3a
Liliana Michalak klasa 2b
Hausa Amelia klasa 1b
 
Warunkiem uczestnictwa był
1. Udział uczniów klas 1-3.
2. Jedna, wcześniej niepublikowana, samodzielnie wykonana praca.
3. Metryczka z następującymi informacjami:
imię i nazwisko, klasa,
4. Zgoda na publikację zgłoszonej pracy.
5. Termin zgłaszania prac do dnia 24.03.2021r.
 
Przyjęte kryteria oceny prac:
1. Zgodność z tematyką.
2. Walory estetyczne.
3. Pomysłowość i oryginalność.
4. Samodzielność
 
NAGRODY
Jury przekaże osobiście nagrody rzeczowe, oraz dyplomy zwycięzcom i wyróżnionym uczestnikom po powrocie do szkół (do nauki stacjonarnej).
 
SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY