Praca w grupach uczy dzieci współpracy, odpowiedzialności oraz pełnego zaangażowania. Czasem wystarczy postawić przed dziećmi zadanie, a na pomysł realizacji wpadną samodzielnie 🙂