W Dniu Bezpiecznego Internetu w świetlicy szkolnej przeprowadzono pogadankę  na temat bezpieczeństwa w sieci, a następnie dzieciaki stworzyły plakaty na ten temat.