Aby pobrać wniosek do świetlicy należy kliknąć tutaj. Zalecamy zapoznać się z regulaminem pobytu w świetlicy zawartym bezpośrednio pod wnioskiem.