Jak głosować?

W tym roku głosujący będą mogli wybrać o jeden projekt więcej. Podczas głosowania można oddać maksymalnie dwa głosy na projekty ogólnomiejskie (w tym nowość – jeden z nich w ramach Zielonego Budżetu) oraz maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe.

Głosujemy wyłącznie elektronicznie w Serwisie PBO21. Aby zagłosować, należy podać swoje dane oraz uzupełnić oświadczenia. W PBO21 głosować może każdy bez względu na wiek czy miejsce zameldowania (liczy się miejsce zamieszkania.)

Zachęcamy do głosowania na dwa poniższe projekty rejonowe: