Dzieci z 3b, podczas pracy w grupach na jesiennych lekcjach, tworzyły plakaty, utrwalając wiedzę o ptakach- odlatujących na zimę, przylatujących i zimujących w Polsce. Stworzyły krzyżówkę, której hasłem był ornitolog, przy okazji poznały ten zawód. Efekty zgodnej pracy w grupach są widoczne 🙂