Nasi pierwszoklasiści dzielnie brali udział w programie "Akademia Bezpiecznego Puchatka".