Stołówka

Stołówka

Szanowni Państwo i Drodzy Uczniowie!

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z obiadów z CATERINGU OLIWKA.
Zestaw obiadowy w abonamencie miesięcznym kosztuje 9 zł dziennie: zupa + drugie danie.
Płatność za obiady prosimy regulować do 5 dnia każdego miesiąca nr konta 93 1050 1520 1000 0092 2998 5362.

 

W razie nieobecności w szkole prosimy o informację SMS-em na numer 517 241 303 z imieniem, nazwiskiem ucznia oraz czasem nieobecności. Tylko w takim przypadku kwotę za niewykorzystane obiady licząc od NASTĘPNEGO dnia po zgłoszeniu przenosimy na następny miesiąc.

Jeśli uczeń w następnym miesiącu nie będzie korzystał z obiadów abonamentowych również prosimy o taką informację SMS-em na koniec opłaconego miesiąca.

 

Istnieje możliwość wykupienia jednorazowego obiadu: zgłoszenie do godz. 9:00 SMS-em na numer 517 241 303

Cena obiadu 10,50 zł

Cena zupy 3,50 zł

Cena II dania 8,50 zł

 

Dziękujemy i życzymy smacznego,
Oliwka CATERING Agnieszka Bogajczyk i Andrzej Pieczyński