Szanowni Państwo i Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z obiadów z CATERINGU OLIWKA. Zapisy: SMS na numer 517 241 303 z imieniem nazwiskiem dziecka, klasą i numerem szkoły

Zestaw obiadowy w abonamencie miesięcznym kosztuje 10 zł dziennie: zupa + drugie danie (koszt zupy to 4 zł, koszt drugiego dania 8 zł).

Płatność za obiady prosimy regulować do 5 dnia każdego miesiąca nr konta 93 1050 1520 1000 0092 2998 5362.

W razie nieobecności w szkole prosimy o informację SMS-em na numer 517 241 303 z imieniem, nazwiskiem ucznia oraz czasem nieobecności. Tylko w takim przypadku kwotę za niewykorzystane obiady licząc od NASTĘPNEGO dnia po zgłoszeniu przenosimy na następny miesiąc.

Jeśli uczeń w następnym miesiącu nie będzie korzystał z obiadów abonamentowych również prosimy o taką informację SMS-em na koniec opłaconego miesiąca.

Istnieje możliwość wykupienia jednorazowego obiadu:

11,00 zł – zupa, drugie danie
9,00 zł – drugie danie
4,50 zł – zupa

Zgłoszenie do godz. 9:00 SMS-em na numer 517 241 303 w treści należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę i numer szkoły.

Dziękujemy i życzymy smacznego,
Oliwka CATERING

Szanowni Państwo,

Podanie danych (imię i nazwisko oraz klasa) jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwia jej zawarcie.

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celu rozliczeń rachunkowych. Administratorem danych jest Oliwka catering Agnieszka Bogajczyk, os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań, mail: agnieszkabogajczyk@o2.pl. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, maksymalnie przez 7 lat (informacje rozliczeniowe). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 pkt. 1 lit. b) i c) RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego.