Skład Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca: Małgorzata Rubinowska

Zastępca: Maciej Jensz

Członkowie Rady Rodziców: Magdalena Bagrowska, Kinga Tambor Kołodziejska, Wioletta Występska

Księgowa:  Zofia Janowska