Rok szkolny 2018/2019

Komisja Socjalna Szkoły Podstawowej nr z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu

informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego związanego ze wzmożonymi wydatkami w okresie przedświątecznym

można składać w terminie do 15 listopada 2018 r.

Wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony www szkoły.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.