Rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że uległy zmianie wnioski o świadczenia socjalne. Prosimy o zapoznanie się z nowym wzorem.

Wnioski o wsparcie przedświąteczne należy składać w sekretariacie szkoły do 20 listopada br.