Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne jest jednym z priorytetów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu. Opiera się ono na przekazywaniu treści z zakresu różnych przedmiotów (np.: geografii, muzyki, matematyki) za pomocą języka obcego. Celem takiego nauczania jest opanowanie przez uczniów zakresu materiału zarówno z danego przedmiotu, jak i języka obcego. Duży nacisk w nauczaniu dwujęzycznym w naszej szkole kładzie się na opanowanie języka angielskiego, na poziomie pozwalającym uczniom porozumiewać się w języku obcym nie tylko w życiu codziennym, ale przede wszystkim, w celach edukacyjnych – a w przyszłości także w celach zawodowych.

Nauczanie dwujęzyczne - wyłącznie dla najzdolniejszych uczniów?

Edukacja dwujęzyczna niesie wiele korzyści dla rozwoju każdego ucznia, zarówno zdolnego, jak i słabszego. Jest ona szansą dla wszystkich uczniów zainteresowanych tą formą kształcenia. W klasie dwujęzycznej na lekcjach angielskiego uczniowie są podzieleni na grupy, w zależności od stopnia znajomości języka. Nauczyciele dostosowują swoje metody pracy do możliwości i umiejętności uczniów w danej grupie.

Jak przebiega rekrutacja do klasy dwujęzycznej?

Termin składania wniosku o przyjęcie:

Nabór do klasy dwujęzycznej odbywa się na podstawie wyniku testu ogólnych predyspozycji językowych. Test bada predyspozycje dziecka do nauki języków obcych. Nie jest to test z języka angielskiego.

Klasy dwujęzyczne w naszej szkole:

• nauka języka angielskiego w grupach 9-12 osobowych;
• przydział do grup: według stopnia znajomości języka obcego;
• 6 godzin języka angielskiego w pierwszym semestrze;
• 5 godzin języka angielskiego w drugim semestrze;
• na lekcjach angielskiego: dodatkowo treści z matematyki, geografii, biologii, fizyki, chemii, muzyki;
• lekcje matematyki, biologii, geografii i muzyki wzbogacone o treści angielskojęzyczne;
• godzina języka angielskiego w tygodniu przeznaczona specjalnie na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz konkursów językowych;
• współpraca międzynarodowa (eTwinning, Erasmus+);
• możliwość udziału w warsztatach językowych prowadzonych przez obcokrajowców;
• możliwość udziału w wycieczce do Londynu lub warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii.