HARMONOGRAM 2020/2021

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Rodzaj czynności
Daty dzienne wynikające z nowego harmonogramu, przy założeniu zakończenia czasowych ograniczeń z dniem 1 czerwca 2020 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa
w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”
w Poznaniu
1-5 czerwca 2020 r.
konkretną datę ustala szkoła i podaje kandydatom do wiadomości
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
9 czerwca
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
18 czerwca
godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
do 24 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
30 czerwca
godz. 12.00

NABÓR DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 23 marca
do 27 marca
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
4 czerwca 2020 r.
godz. 9.30
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
9 czerwca 2020 r.
godzina 12.00
Dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI
od 26 czerwca
do 29 czerwca
bez zmian
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
1 lipca
godzina 10.00
bez zmian
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 1 lipca do 2 lipca
bez zmian
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6 lipca
godzina 10.00
bez zmian

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

6 kwietnia - 27 kwietnia

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów wysyłali drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami) lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru). Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. 

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dyrektora szkoły KLIKNIJ TUTAJ.

Kontakt do szkoły: sekretariat@sp2poznan.pl
kom. 509 101 358

Prosimy o pobranie i uzupełnienie powyższej karty oraz załączenie jej do wiadomości z wnioskiem/zgłoszeniem do klasy I. Oryginał dostarczą Państwo do szkoły razem z wnioskiem w późniejszym terminie.

REKRUTACJA DO KLAS IV i VII OGÓLNODOSTĘPNYCH

30 marca - 6 kwietnia

Wniosek należy wypełnić odręcznie (nie ma możliwości wypełnienia wniosku elektronicznie) podpisać i przekazać do szkoły.
Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół prosimy, aby wypełniony i podpisany wniosek przesłać skanem lub wysłać pocztą.

Prosimy o pobranie i uzupełnienie powyższej karty oraz załączenie jej do wiadomości z wnioskiem do klasy IV lub VII. Oryginał dostarczą Państwo do szkoły razem z wnioskiem w późniejszym terminie.

REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem do szkoły pierwszego wyboru lub pocztą. Prosimy o nieprzynoszenie dokumentów w formie papierowej do szkół! Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta, stronach NABÓR oraz na naszej stronie internetowej. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Prosimy o pobranie i uzupełnienie powyższej karty oraz załączenie jej do wiadomości z wnioskiem do klasy VII dwujęzycznej. Oryginał dostarczą Państwo do szkoły razem z wnioskiem w późniejszym terminie.

Zaplanowany na dzień 31 marca, zgodnie z przyjętym harmonogramem, test predyspozycji językowych prawdopodobnie odbędzie się w późniejszym terminie.
Wszystko zależy od decyzji MEN o ewentualnym przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach.

Zobacz spot reklamowy naszej szkoły!