NABÓR 2020/2021!

W roku szkolnym 2020/2021 serdecznie zapraszamy
do klasy I, IV*, VII ogólnodostępnej* i VII dwujęzycznej.

* utworzenie klas czwartej i siódmej ogólnodostępnej możliwe jest na wniosek rodziców oraz za zgodą organu prowadzącego

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

6 kwietnia - 27 kwietnia

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów wysyłali drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami) lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru). Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. 

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dyrektora szkoły KLIKNIJ TUTAJ.

Kontakt do szkoły: sekretariat@sp2poznan.pl
kom. 509 101 358

Prosimy o pobranie i uzupełnienie powyższej karty oraz załączenie jej do wiadomości z wnioskiem/zgłoszeniem do klasy I. Oryginał dostarczą Państwo do szkoły razem z wnioskiem w późniejszym terminie.

REKRUTACJA DO KLAS IV i VII OGÓLNODOSTĘPNYCH

30 marca - 6 kwietnia

Wniosek należy wypełnić odręcznie (nie ma możliwości wypełnienia wniosku elektronicznie) podpisać i przekazać do szkoły.
Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół prosimy, aby wypełniony i podpisany wniosek przesłać skanem lub wysłać pocztą.

Prosimy o pobranie i uzupełnienie powyższej karty oraz załączenie jej do wiadomości z wnioskiem do klasy IV lub VII. Oryginał dostarczą Państwo do szkoły razem z wnioskiem w późniejszym terminie.

REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem do szkoły pierwszego wyboru lub pocztą. Prosimy o nieprzynoszenie dokumentów w formie papierowej do szkół! Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta, stronach NABÓR oraz na naszej stronie internetowej. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Prosimy o pobranie i uzupełnienie powyższej karty oraz załączenie jej do wiadomości z wnioskiem do klasy VII dwujęzycznej. Oryginał dostarczą Państwo do szkoły razem z wnioskiem w późniejszym terminie.

Zaplanowany na dzień 31 marca, zgodnie z przyjętym harmonogramem, test predyspozycji językowych prawdopodobnie odbędzie się w późniejszym terminie.
Wszystko zależy od decyzji MEN o ewentualnym przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach.

Zobacz spot reklamowy naszej szkoły!