NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Rodzaj czynności
Daty dzienne wynikające z nowego harmonogramu, przy założeniu zakończenia czasowych ograniczeń z dniem 1 czerwca 2020 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa
w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”
w Poznaniu
1-5 czerwca 2020 r.
konkretną datę ustala szkoła i podaje kandydatom do wiadomości
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
9 czerwca
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
18 czerwca
godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
do 24 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
30 czerwca
godz. 12.00

NABÓR DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 23 marca
do 27 marca
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
4 czerwca 2020 r.
godz. 9.30
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
9 czerwca 2020 r.
godzina 12.00
Dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI
od 26 czerwca
do 29 czerwca
bez zmian
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
1 lipca
godzina 10.00
bez zmian
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 1 lipca do 2 lipca
bez zmian
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6 lipca
godzina 10.00
bez zmian