Szkolny Konkurs Poetycki „Wiersz dla Mamy”​

REGULAMIN
Organizator
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu
(Barbara Ratajczak-Kawczyńska, Natalia Zadłużna-Soboczyńska)

Cele konkursu:
- zachęcenie uczniów do aktywności, nieskrępowanej twórczości i rozwijania zainteresowań literackich,
- uwrażliwienie młodego pokolenia na piękno słowa poetyckiego i otaczającej rzeczywistości.

Adresaci:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III i IV-VIII

Przebieg konkursu:
- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie jednego wiersza (minimum 12 wersów).
W przypadku plagiatu uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

- Komisja będzie oceniać wiersze w dwóch kategorii wiekowych
a) Uczniowie klas I-III
b) Uczniowie klas IV-VIII

- Uczestnicy przesyłają prace konkursowe na e-dziennik (Librus) do pani Barbary Ratajczak Kawczyńskiej lub na platformę Microsoft Teams - zakładka biblioteka - w razie problemów technicznych proszę odsyłać prace do wychowawców.

- Do każdej pracy należy dołączyć podpisany skan oświadczenia RODO.

- Każdy przesłany egzemplarz powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa
- Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 2

Termin nadsyłania prac: 20 maja 2020r.